Dealer principal responsabil de investiții și operațiuni monetare

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум, Анг
языки

Scopul funcției: Implementarea politicii aferente gestionării rezervelor valutare, monitorizarea pieţei valutare interne, stabilirea şi distribuirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de alte valute străine. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă în domeniul financiar-bancar. - Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word şi Excel; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat; - Abilităţi excelente de comunicare verbală şi în scris, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Cunoaşterea Legislaţiei bancare. Principalele atribuții: - Efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară internă în scopul executării politicii monetar - valutare a BNM, operaţiunilor de convertire pe piaţa valutară internă de tip spot, swap, forward; - Gestionarea rezervelor valutare prin efectuarea operaţiunilor valutare pe piaţa internaţională: plasarea depozitelor, efectuarea operaţiunilor de cumpărare – vânzare a valutelor străine de tip spot, swap, forward, operaţiuni cu valori mobiliare emise de nerezidenţi, alte operațiuni; - Stabilirea cursului oficial al BNM şi difuzarea acestuia băncilor comerciale, instituţiilor guvernamentale şi pieţei locale; - Cercetarea oportunităților investiționale în scopul diversificării portofoliului de investiţii şi minimizării riscului. Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie recomandată: Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei; Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor; Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară; Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. Termen-limită: 1 iunie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Resurse Umane