Economist coordonator, Direcția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум, Анг
языки

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar va constitui un avantaj; - Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului va constitui un avantaj; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat); - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. 2) Competenţe comportamentale - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală; - Capacitate de analiză și sinteză. Principalele atribuții - Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; - Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale; - Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii; - Participă la elaborea/avizarea actelor normative; - Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; - Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Bibliografie: 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017; 3. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, nr. 308 din 22.12.2017 4. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018 5. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției. Termenul-limită: 20 aprilie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Resurse Umane