Economist coordonator responsabil de investiții și operațiuni monetare

Нет опыта работы
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум
языки

Scopul funcției: - Implementarea politicii monetare ale Băncii Naționale prin efectuarea operaţiunilor de piață monetară ale BNM, și exercitarea funcţiilor de agent al statului în domeniul valorilor mobiliare de stat. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word şi Excel; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat; - Abilităţi excelente de comunicare verbală şi în scris, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil. - Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Cunoaşterea Legislaţiei bancare. Principalele atribuții: - Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de piaţă monetară ale BNM: vânzarea Certificatelor BNM; vânzărea/cumpărarea valorilor mobiliare de stat din/în portofoliul BNM; operaţiuni repo/reverse repo cu valori mobiliare de stat din/în portofoliul BNM; operaţiuni de atragere a depozitelor de la băncile licenţiate. - Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară; - Reemisiunea valorilor mobiliare de stat şi gestiunea portofoliului de VMS al BNM. - Colectarea din sistemul Bloomberg, analiza şi plasarea pe pagina oficială Web a BNM a ratelor de referinţă interbancare CHIBOR şi CHIBID şi analiza anuală a activităţii băncilor contributorii la determinarea ratelor de referinţă pe piaţa interbancară. Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie recomandată: - Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995; - Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. Termen-limită: 8 februarie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane