Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Maistru Superior

3-5 лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Среднее специальное
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум
языки

Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Maistru superior realizează atribuţiile sale în domeniu conform prezentei fişei de post şi efectuează alte sarcini aferente, la indicaţia şefului secţiei, Direcţiei şi directorului Departamentului. Obiectivele postului: - exploatarea sistemelor de ventilaţie şi condiţionare a aerului, climatizatoarelor; - exploatarea instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei; - respectarea si indeplinirea regulilor şi instrucţiunilor la utilizarea sistemelor de - ventilaţie şi condiţionare a aerului, climatizatoarelor, a instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei; - respectarea si indeplinirea regulilor antiincendiare. Cerințe minime obligatorii: - Studii medii de specializare (cu atestarea la specialitate); - Experienţă de minim 3 ani; - Cunoştinţe ale sau în deservire climatizatoarelor, sistemelor de ventilaţie, a instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei; - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de – nu sunt obligatoriu; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române; - Competențe: atestat tehnic profesional cu privire la Operatorul Cazangeriei; - Alte abilități și atitudini: exploatarea, deservirea si repararea . Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: - Experienţă specifică in deservirea climatizatoarelor, sistemelor de ventilaţie, a instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei; Principalele atribuții funcţionale: 1. asigură funcţionarea sigură şi continuă a sistemelor şi utilajelor fixate, să ia la timp măsuri pentru înlăturarea avariilor şi defecţiunilor. 2. cunoaște cu exactitate principiul de funcţionare, caracteristicile tehnice, particularităţile de construcţie, regimul de lucru al utilajului deservit, poziţia lui teritorială, cerinţele faţă de securitatea exploatării şi reparaţiei. 3. cunoaște starea tehnică a utilajului întărit, parametrii optimali ai temperaturii şi să poată să-i regleze. 4. îndeplineaște strict cerinţele în domeniul securităţii și sănătății în muncă în timpul lucrului cu utilajul, să cunoască regulile de acordare a primului ajutor medical persoanelor care au suferit de electrocutare, în caz de arsuri sau traume. Public Informaţie Publică – Document creat în cadrul BNM. 5. nu mai rar decît peste fiecare 4 ore efectuează rondul utilajului în scopul efectuării controlului stării tehnice, capacităţii de funcţionare a sistemelor. 6. în caz de încălcare a regimului de lucru al utilajului imediat comunică şefului secţiei şi ia măsuri pentru restabilirea regimului normal de lucru. 7. menţine în stare de curăţenie utilajul fixat după salariat, să nu-l blocheze cu obiecte străine. 8. efectuează îndeplinirea prescripţiilor organelor de supraveghere de stat. 9. execută la timp comenzile. 10. controleză calitatea îndeplinirii lucrărilor de reparaţie şi de deservire tehnică a utilajului de către organizaţiile şi specializate. 11. participă la procurarea pieselor de schimb, materialelor şi sculelor. 12. în caz de avarie să sosește imediat la locul avariei şi să ia măsuri pentru lichidarea avariei. 13. ţine evidenţa bunurilor materiale aflate în gestiune în conformitate cu documentele normative în vigoare. 14. asigură organizarea şi efectuarea la timp a lucrărilor planificate şi curente de profilaxie a echipamentului, utilajului şi reţelelor. 15. efectuează la timp evidenţa energiei termice (gazul) folosite şi să prezinte documentele necesare organizaţiilor furnizoare. 16. la necesitate participă la efectuarea altor lucrări necesare în gospodărie, care nu–s legate de profesie conform dispoziţiilor conducerii (încărcarea şi descărcarea bunurilor materiale, permutarea lor dintr–un loc în altul şi altele). Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: martie 2021 Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Public Informaţie Publică – Document creat în cadrul BNM. Bibliografie: Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995; Regulile de exploatare tehnică a sistemelor de aprovozionare cu gaze ( NRS 35-04-71:2005); Reguli de securitate în ramura gazificării (NRS 35-04-09:2002; Regili de exploatare instalaţiilor de climatizare, sistemelor de ventilaţie, şi a utilajului cazangeriei; Reglementările tehnice în domeniul securităţii și sănătății în muncă și de protecţie contra incendiilor.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.