Șef de direcție responsabil de dezvoltarea resurselor umane

Более 5 лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум, Анг
языки

Scopul sau atribuțiile Direcției Dezvoltare resurse umane: - Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM aliniat la obiectivele strategice ale băncii în domeniul resurselor umane pentru următoarele procese: recrutarea angajaților; dezvoltarea profesională a angajaților; managementul performanței angajaților; managementul talentelor și managementul carierei. Obiectivele postului: - Asigurarea gestiunii Direcției Dezvoltarea resurselor umane în conformitate cu obiectivele de activitate, cu eficiență și profesionalism. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare universitare, de preferință post-universitare sau masterat în economie, resurse umane, drept sau domenii sociale, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă de muncă de minim 5 ani în domeniul resurselor umane, experiență de muncă în domeniul dezvoltării resurselor umane de cel puțin 3 ani; - Cunoașterea celor mai bune practici locale și internaționale, standarde, metodologii, instrumente și tehnici aferente proceselor de dezvoltare a resurselor umane: recrutarea angajaților; dezvoltarea profesională a angajaților; managementul performanței angajaților; managementul talentelor și managementul carierei; - Cunoașterea legislației în domeniul resurselor umane aferente proceselor date; - Cunoașterea obiectivului fundamental, atribuțiilor de bază și a elementelor fundamentale ale planului strategic al BNM. - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel, Power Point, etc; - Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și a limbii engleze la nivel avansat; - Competențe: Integritate organizațională, comunicare și cooperare, orientare catre performanță, agilitate, parteneriat strategic. - Alte abilități: Capacităţi organizatorice, de planificare, de lucru în echipă, de comunicare eficientă oral și in scris, de negociere, de analiză și formulare a concluziilor, de luare a deciziilor. - Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: - Experienţă specifică în proiecte de implementare a unui sistem/procese de dezvoltare a resurselor umane. Principalele atribuții funcţionale: - Organizează, implementează, monitorizează și dezvoltă continuu procesele de recrutare, selecție și retenție, inducție și orientare, dezvoltare profesională, managementul performanței, gestiunea carierei, gestiunea talentelor, dezvoltarea culturii organizaționale, etc. - Elaborează și dezvoltă continuu cadrul normativ intern aferent proceselor de activitate ale direcției; - Monitorizează îndeplinirea de către subdiviziunile BNM a prevederilor actelor normative interne ce reglementează procesele de activitate ale direcției; - Organizează și participă la implementarea proiectelor ce țin de dezvoltarea sistemului integrat de gestiune a resurselor umane în BNM; - Asigură informarea și transferul de cunoștințe către subdiviziunile BNM ce țin de procesele de activitate ale direcției. Termenul limită: 27 noiembrie 2020. Bibliografie: - Codul muncii al Republicii Moldova; - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995; - Misiune, viziunea, valorile și domeniile de activitate de bază ale BNM (www.bnm.md); - Standardele și practicile internaționale de dezvoltare a resurselor umane. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун. Ботаника

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane,