Expert principal responsabil de achiziții și management contracte

2-3 года
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум
языки

Scopul postului Achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile BNM, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Obiectivele postului - organizarea activității sale în modul în care să aducă plus valoare sporită misiunii BNM; - aplicarea calităților de profesionalism, competență și eficiență sporită; - contribuirea la asigurarea unui mediu constructiv, progresiv și amiabil de conlucrare în cadrul Direcției, cu subdiviziunile BNM și persoanele terțe relevante (juridice și fizice); - gestiunea eficientă a timpului de muncă; - dezvoltarea profesională continuă; - formularea de propuneri/soluții întru asigurarea legalității și eficienței activității; - transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale către alți funcționari ai direcției. Cerințe minime obligatorii - Studii superioare în domeniul juridic sau economic-financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență de minim 2 ani în domeniul juridic sau economic-financiar; - Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice; - Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel avansat; - Să cunoască legislația în vigoare a Republicii Moldova aferentă achizițiilor publice; - Să cunoască limba română; - Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ. Abilități, competențe și atitudini: a) Autoorganizare, automotivare, activitate eficientă în echipă. b) Gândire logică, tact și pricepere, perseverență. c) Orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres. d) Comunicare verbală și în scris, putere de convingere. e) Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. f) Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități. g) Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate. h) Să nu aibă antecedente penale. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: - Experiență specifică de lucru în domeniul achizițiilor publice; - Cunoașterea unor limbi străine (engleza, franceza). Principalele atribuții - Exercită atribuțiile de secretar al grupurilor de lucru pentru achizițiile publice încredințate, astfel încât activitatea să fie orientată spre rezultate și preponderent achizițiile derulate și finalizate să nu atragă după sine contestații. - Asigură elaborarea, coordonarea, semnarea și înregistrarea contractelor de achiziție încheiate între BNM și terți. - Ține evidența realizării achizițiilor și controlul executării contractelor în scopul raportării executării Planului anual de achiziții al BNM. - Veghează aplicarea corectă a cadrului normativ național și intern de gestiune a activităților privind achizițiile publice în BNM. Termen-limită 3 decembrie 2020. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie recomandată: - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015; - Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.