Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Inginer principal responsabil de elaborare aplicaţii business

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум, Анг
языки

Scopul: - Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele proprii ale BNM. - Obiectivele postului: - Conlucrarea în mod constructiv, progresiv și amiabil în cadrul Departamentului și cu subdiviziunile BNM; - Aplicarea celor mai bune practici de gestiune a echipei și a timpului; - Dezvoltarea profesională continuă; - Diseminarea și transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale; - Gestionarea în mod adecvat a proiectelor aflate in gestiune. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale cu media generală pe anii de studii >= 8; - Experienţă de minim 1 an în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea aplicaţiilor program); - Cunoaşterea limbii române; - Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însuşirea documentaţiei tehnice Cerințe suplimentare: (vor constitui un avantaj) 1. Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil; 2. Cunoaşterea bazelor de date de uz comun (prioritar Oracle); 3. Cunoaşterea sistemelor de programare : Java/J2EE, C++. Principalele atribuții: - Efectuarea lucrărilor privind descrierea proiectului şi elaborarea programelor aplicative; - Elaborarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare; - Testarea şi implementarea asistenţei programate; - Modificarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare; - Modificarea, testarea şi implementarea asistenţei programate; - Perfecţionarea calificării în partea însuşirii metodelor moderne de proiectare şi instrumentarului de elaborare a aplicaţiilor; - Însuşirea limbajelor necesare de programare, a procedurilor şi metodelor de programare; - Acordarea ajutorului tehnic necesar utilizatorilor în lucrul cu aplicaţiile. Termen-limită: 3 aprilie 2021 În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.