Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

2-3 года
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рус, Рум, Анг
языки

Anunț repetat Atribuțiile secției - Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM. Expertul coordonator pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective: - eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional; - respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare; - dezvoltare profesională continuă; - creşterea calităţii activităţii. Cerințe minime obligatorii - Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, în special SIRF; - Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; - Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române, ruse și limbii engleze - la nivel intermediar; - Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență; - Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă. Principalele atribuții - Participarea la elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM; - Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale; - Participarea la elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii; - Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova; - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM. Termen-limită 10 februarie 2021. Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017; - Standardele internaționale de raportare finaciară; - Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor). În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.