CA, AA, MA Marian Nicolae

3-5 лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рус, Рум, Анг
языки

1.Scopul general şi sarcinile de bază: scopul general al funcţiei constă în: asigurarea juridică a activităţii desfășurate de către CA, AA, MA, Marian Nicolae prin aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare. sarcinile de bază ale funcţiei: - reprezentarea intereselor clienților în raport cu persoanele terțe; - elaborarea actelor de procedură în interesele clienților biroului; - examinarea contractelor, întocmirea contractelor și efectuarea expertizei lor juridice; - gestionarea datoriei debitoare și creditoare ale clienților biroului; - examinarea cererilor/demersurilor/petițiilor si pregătirea răspunsurilor în interesul clienților; - elaborarea actelor de procedură care cad în sarcina administratorului procesului de insolvabilitate; - participarea în cadrul procedurilor de insolvabilitate; 2. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante 2.1. Condiţii generale: Studii de licență în domeniul juridic; Reputația ireproșabilă și responsabilitate. 3. Cerinţe specifice față de candidați: Studiile de magistru constituie un avantaj; Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul civil, procedură civilă, cunoștințe ale legislaţiei muncii, legislației fiscale, legislației aferente domeniului de activitate bancară, legislației aferente protecției datelor cu caracter personal, protecției drepturilor și intereselor consumatorului, ar constitui un avantaj; Experiență de lucru într-un post similar ar constitui un avantaj; Competenţe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilităţi de utilizare a PC la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi aplicaţii online; Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj; Respectarea termenelor prestabilite, lucru eficient în condiţii de operativitate, flexibilitate, abilităţi de soluţionare rapidă a problemelor, de a efectua o varietate de sarcini, capacităţi de comunicare, responsabilitate, etică profesională, iniţiativă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă; Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, - Salariu - NEGOCIABIL. Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. Biroul îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. CV-ul candidatului urmează a fi însoțit de o poză de profil în mod obligatoriu și expediat la următoarea adresă de e-mail: marian86@mail.ru Însoțirea CV-ului candidatului de o scrisoare de motivație constituie un avantaj.

pегион Молдова Кишинёв мун. Центр

CA ,AA, MA Marian Nicolae

CA ,AA, MA Marian Nicolae

Cabinetul Avocatului, Administratorul Autorizat, Mediatorul Atestat Marian Nicolae

Marian Nicolae

  • Без звонков, предпочитаю сообщения