Servicii de audit rezidenților Moldova It Park

100
Зарплата, от
Более 5 лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рус, Рум
языки

Stimați rezidenți ai MOLDOVA IT PARK, Va reamintim ca termenul de prezentare a rezultatului auditului obligatoriu privind verificarea anuală a activității rezidenților MOLDOVA IT PARK pentru anul 2020, de catre auditorii și entitățile de audit înregistrați în Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit deținut de Consiliul de supraveghere publică a auditului, este până în data de 30.04.2021. Audit-DATA SRL vă aduce la cunostință faptul că acordă o gamă largă de servicii, la o calitate ireproşabilă, în termenii clientului, la preţuri avantajoase. Este dotată cu tehnică, utilaj şi echipament necesar pentru îndeplinirea serviciilor de audit şi a altor servicii conexe, are practica largă privind deservirea agenţilor economici din diferite ramuri ale economiei naţionale a Republicii Moldova. Suntem dispuşi să prestăm companiei Dvs. servicii de audit conexe, privind verificarea obligatorie a îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobîndirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației, MOLDOVA IT PARK. Plata pentru serviciile menționate (costul contractual) va fi determinată reieşind din consumul timpului necesar pentru îndeplinirea volumului de servicii a personalului societății de audit și poate constitui suma de la 100 pînă la 1000 euro. Pentru stabilirea costului serviciilor de audit pentru întreprinderea Dvs., vă rugăm să ne expediați pe adresa de email info@audit-data.md următorii indicatori, pentru anul 2020: Data înregistrării întreprinderii în registrul ASP, precum și în Molodva IT park; Statutul de plătitori / neplătitori de TVA; Numărul de clienți (contracte); Numărul de angajați; Numărul facturilor primite, eliberate lunar. Vă rog să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice întrebare sau comentariu care aţi putea avea, la numarul de telefon +37369184328 sau adresa de email info@audit-data.md.

pегион Молдова Кишинёв мун. Центр

Audit DATA

Audit DATA

“Audit DATA” S.R.L. предоставляет широкий спектр услуг высокого качества, в сроки установленные клиентом и по приемлемым ценам.Наша компания располагает квалифицированным персоналом, обладающим богатым опытом в области аудита, бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической деятельности.