Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Șef Serviciu secretariat

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум
языки

Domeniul de activitate – administrativ-militar Tip de angajare – perioadă nedeterminată Salariul de funcţie – 6845,00 lei Tipul funcţiei – personal care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcționarea autorității publice Lista documentelor necesare: - copia buletinului de identitate; - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionareprofesională şi/sau specializare; - copia carnetului de muncă; - Certificat medical Forma – 086 Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Locul depunerii documentelor: Locul depunerii documentelor pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar al municipiului Chișinău: - mun. Chişinău, str. Milano, 10, biroul nr.17, Serviciu resurse umane, tel.: 022-747-781 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: - Prodan Aurica, specialist superior serviciu resurse umane, tel.: 022-747-781

pегион Молдова Кишинёв мун.