Predlagaiu pomosci po domu

Более 5 лет
стаж работы
Гибкий
график работы
Среднее специальное
образование
Кишинёв мун.
регион
рус, рум
языки

zemscina 60 let krestianka s inostr.grazdanstvom i opitom vedeniia xoziaistva v Evroppe 20let, predlagaiu pomosci po uxodu za odinokim pozilim 'zenscina ili muzcina', vedenie xoziaistva i prigotovlenie zdorovoi edi.Cistoplotnaia, punktualinaia,obiazatelinaia-odinokaia.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Vera