Urgent - tubulatori, lăcătuși, electricieni, sudori(argon)- pentru muncă în israel!

Более 5 лет
стаж работы
Полный день
график работы
Высшее
образование
Кишинёв мун.
регион

Companie internațională anunță concurs pentru suplinirea a unui număr mare de locuri vacante pentru muncă legală în Israel. 1. Tubulator pentru industria micro electronică și farmaceutică. Aplicanții trebuie să fie capabili să execute instalații în industria micro electronică și farmaceutică (camere curate, medii controlate, transportul fluidelor pure și/sau a gazelor rare). În acest scop, sunt solicitate următoarele abilități: -de a înțelege schema tehnica (P & ID) -de interpretare și creație izometrică (să poată desena pe hartie izometrică un traseu dat) - experiență în manipularea unei mașini de indoit (bender) manual -de a modela o sârmă după un traseu desenat. Foarte important!!! Se lucreaza preponderant cu conducte de inox de mici dimensiuni pâna la maxim 4 inches. Se asigură : -contract pe 5 ani -cazare și transport la și de la locul de muncă , asigurări medicale, asistență permanentă pe durata contractului, (costuri de 250USD/luna, ce se vor deduce din salariu lunar); -se asigura masa de prânz și echipament de protectie de 2 ori pe an; -salariu extrem de avantajos (pentru primele 18 luni salariul este de 13USD net/ora, iar după această perioadă, până 5 ani salariul este de 15USD net/oră); Compania noastra suportă integral cheltuielile privind obținerea vizei de lucru 2. Foreman/Supervisor Se solicită următoare abilități: -de a superviza activitatea tubulatorilor care execută instalații în industria micro electronică și farmaceutică (camere curate, medii controlate, transportul fluidelor pure și/sau a gazelor rare). - de a înțelege schema tehnica (P & ID) - cunostinte de interpretare și creație izometrică (sa poată desena pe hartie izometrica un traseu dat). - de a stabi atribuții de serviciu și a delega sarcini pentru muncitorii din subordine. - de a se ocupa cu efectuarea pontajului. -de a asigura corectitudinea execuției ordinelor de lucru înainte tinând cont de efectuarea acestora în timpul solicitat. -de a asigura ca zonele de lucru să fie curățate, iar orice materiale periculoase să fie eliminate înainte de începerea unui proiect. -de a explica echipei în subordine modul în care este nevoie să se efectueze zilnic sarcinile de lucru. -de a întocmi bugetele necesare execuției diferitelor proiecte și a costurilor de construcție a liniei. - de a asigura ca toate instrumentele necesare să fie puse la dispoziția echipajului și totul este în ordine corectă și în stare perfectă de funcționare. -de a efectua inspecții pentru a se asigura că performanța echipajului este conform standardelor stabilite -de a se asigure că toate materialele, consumabilele, sculele și echipamentele sunt achiziționate din timp. -de a monitoriza procedurile de construcție de zi cu zi pentru se asigura calitatea corespunzătoare și urmarea termenelor. -de a efectua zilnic rapoarte de lucru ș a a comunica orice informație semnificativă superiorului - de a crea și a menține relații de lucru pozitive cu furnizorii pentru a asigura în timp util achizițiile de bunuri și materiale -de a asigura întreținerea periodică și depozitarea corespunzătoare a echipamentelor și instrumentelor de lucru Se asigură: -cazare și transport la și de la locul de muncă, asigurari medicale, asistență permanentă pe durata contractului (costuri de 250USD/luna, ce se vor deduce din salariu lunar); - masa de prânz; Salariu extrem de avantajos (18USD net/ora); 3. Lacatuși Aplicanții trebuie să aibă următoarele abilități: - de a înțelege schema tehnica (P & ID) -cunostințe de interpretare a desenelor izometrice -experiență in domeniu - de a decupa elementele necesare alcătuirii pieselor de executat conform planurilor de lucru - experienta de lucru cu oxiacetilena, asamblarea conform schemelor a piesei de executat și pregatirea acesteea pentru sudură. Se asiguă : -cazare și transport la și de la locul de muncă (costuri de 250USD/luna, ce se vor deduce din salariu lunar); - masa de prânz; -salariu 11USD net/oră; 4. Electricieni de joasă tensiune Aplicantii trebuie sa aibă următoarele abilități: - de interpretare a schemelor (semne convenționale, valori, tensiuni maximale/minimale) -de poziționare a cablurilor electrice și executare a traseelor de cablu - de uzinare a dulapurilor electrice daca este necesar - de executare a conexiunilor în tablourile electrice - de masurare și verificare a traseelor de cablu - de verificare a aparatajului electric și intervenție în caz de necesitate Se asigură: -cazare și transport la și de la locul de muncă (costuri de 250USD/luna, ce se vor deduce din salariu lunar); - se asigura masa de prânz; - salariu 12 USD net/oră; 5. Sudori orbitali(ARGON) Aplicanții trebuie să aibă următoarele abilități: -de folosire a mașinii de sudură orbitală AMI 207. -de interpretare a schițelor izometrice - experientă relevantă în executarea instalațiilor cu țevi cu diametre mici - cunostințe de baza de limba engleza. Compania noastra suportă integral cheltuielile privind obținerea vizei de lucru. Candidații care corespund acestor criterii vor susține un interviu la sediul firmei noastre, cu reprezentanți ai firmei din Israel. Ne este de mare ajutor daca ne puteți recomanda colegi ai dumneavoastră. Rugăm să expediați la emailul de mai jos următoarele acte: -CV în limba engleză(după modelul Europass care poate fi văzut aici: http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cvtemplate_6.doc); -copia pașaportului biometric sau românesc. -copia actelor de studii.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Iulia