Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

santinele serviciul paza si escorta al Penitenciarului nr.9 Pruncul

5 000 MDL
зарплата, от
Нет опыта работы
стаж работы
Гибкий
график работы
Неполное высшее
образование
Кишинёв мун.
регион
рум
языки

) Pot dobîndi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţin cetăţenia Republicii Moldova; b) au atins vîrsta de 18 ani sau de cel puţin 17 ani în anul înmatriculării la studii în instituţiile de învăţămînt din ţară şi de peste hotare pentru pregătirea personalului de penitenciare; c) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; d) îndeplinesc condiţiile de studii (minimum 11clase) şi vechime prevăzute de lege; e) au capacitate deplină de exerciţiu şi sînt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; f) nu au fost condamnate pentru săvîrşirea de infracţiuni, nu se află sub urmărire penală sau nu au fost liberate de răspundere penală în cazurile menţionate la art. 53 Cod penal. g) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; h) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 5 ani; i) nu sînt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu sînt membre a unui partid politic, organizaţii cu caracter politic sau unei organizaţii interzise de lege; k) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

pегион Молдова Кишинёв мун. Скулень