Întreprinderile de stat din Moldova nu sunt suficient de transparente

  • 29 mai 2020, 9:57
  • 1 766

Cele mai mari şi mai importante întreprinderi cu capital public din Republica Moldova au un nivel scăzut de transparenţă, în medie de 18%. Despre aceasta arată rezultatele unui studiu de monitorizare a 67 de întreprinderi de stat, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul".

Potrivit agenţiei INFOTAG, printre cele mai transparente întreprinderi sunt "Editura Ştiinţa" (44%), "Radiocomunicaţii" (43%), "Manejul de Atletică Uşoară" (40%) şi "Franzeluţa" (35%).

La polul opus se situează întreprinderea de stat de construcţie a căilor ferate "Confercai" (0%), "Staţia de stat pentru încercarea maşinilor" (2%), "Tipografia Centrală" (3%), precum şi "Gara Nord", "Drumuri Cahul" şi "Apă-canal Soroca" (câte 4%).

Indicatorii unor întreprinderi mari precum fabrica de tutun "Tutun-CTC" (5%), Centrul expoziţional internaţional "Moldexpo" (10%), "Furnizarea Energiei Electrice Nord" (12%), "Gările şi staţiile auto" (13%) şi "Moldovagaz" (14%), la fel, sunt foarte scăzuţi. Situaţia este un pic mai bună la întreprinderile de stat "Metalferos" (27%), "Calea Ferată din Moldova" (28%), "Termoelectrica" şi "Moldtelecom" (câte 29%).

"Totuşi, în comparaţie cu clasamentul precedent, se observă o uşoară creştere a mediei generale cu 0,53 puncte procentuale. La fel, se observă o creştere a mediei generale a întreprinderilor municipale în raport cu întreprinderile de stat. Acest lucru se datorează sporirii numărului întreprinderilor municipale monitorizate, dar şi realizarea de către întreprinderile municipale din Chişinău a unor indicatori de transparenţă importanţi, precum utilizarea sistemului electronic de achiziţii MTender", se arată în raport.

Întreprinderile au fost evaluate după şase criterii de transparenţă: indicatorii economici, transparenţa şi accesul la informaţie, achiziţiile publice şi proprietatea, resursele umane, etica şi conflictul de interese, granturi şi caritate. Cea mai problematică zonă de transparenţă pentru toate întreprinderile o reprezintă "Granturi şi caritate", cu o medie care nu depăşeşte 1%.

Autorii recomandă Parlamentului să desfăşoare consultări publice prealabile şi să definitiveze proiectul de lege nr.325 din 31.12.2019 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale, care transpune Directiva 2014/25/UE. Guvernului i se recomandă să desfăşoare modificări, astfel încât întreprinderile cu capital de stat să aibă obligaţia de a răspunde la cererile solicitanţilor şi de a furniza informaţiile cu caracter public. Totodată, trebuie instituite mecanisme viabile de responsabilizare a subiecţilor care încălcă Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală şi Legea privind accesul la informaţie.