În Moldova, munca la distanță ar putea fi reglementată în Codul muncii

  • 13 mai 2020, 11:43
  • 590

Codul muncii al Republicii Moldova ar putea fi modificat astfel încît să reglementeze și munca la distanță. 

În contextul stării de urgență provocate de virusul COVID-19, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre discuții un proiect de modificare a Codului muncii, care reglementează serviciile prestate de angajator de la distanță. Pînă acum, în lege nu era prevăzută această posibilitate, scrie tv8.md. 

Proiectul de lege prevede completarea art. 73 din Codul muncii cu un alineat nou, în care este prevăzută posibilitatea ca în cazul în care salariatul nu poate presta servicii la locul de muncă, acesta poate munci de la distanță „în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor”. 

De asemenea proiectul de lege prevede completarea Codului muncii cu un capitol nou, „Munca la distanță”, în care vor fi prevăzute posibilitățile desfășurării muncii la distanță, încheierea, modificarea, încetarea și conținutul contractului individual de muncă care permite munca la distanță, particularitățile privind organizarea și protecția muncii la distanță. 

Totodată proiectul prevede, pentru salariații care prestează munca la distanță, posibilitatea încheierii și încetării contractului individual de muncă prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.