Sef Sala de cazane cu abur / Начальник котельной (паровой)

15 000 MDL
Salariu, de la
3-5 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Sîngerei
Regiune
Rus, Rom
limba

Flv-ascent Fabrica de producere a uleiurilor esentiale din or.Singerei com. Chiscareni sat. Nicolaevca anunta deschiderea postului vacant de: Sef Sala de cazane cu abur / Начальник котельной (паровой) Responsabilitati: - Cunoasterea functionarii centralelor termice (producere); - Cunoastinte temeinice în reglarea instalatiei termice - Verificarea permanenta a indicatiilor aparatelor de măsură si control; - Verifica permanent nivelul apei din cazane; - Verificarea, monitorizarea calitatii apei; - Asigurarea aerisirii si curateniei in interiorul cazangeriei; - Profilaxia, întreținerea și reparația utilajului și rețelelor termo-energetice - Elaborarea documentației tehnice necesare, evidenta registrelor, prezentarea rapoartelor. Cerințe: Cunoașterea limbii române și ruse; Studii superioare tehnice; Persoană responsabilă; Experiență de planificare și organizare a lucrului în echipă. Salariul – de la 15000 lei Regim de muncă: de la 8:00-17:00. Asiguram transport si hrana. Conditii moderne de munca. Locul de munca: r-nul Singerei, com. Nicolaevca Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la email-ul: resurse.umane@flavascent.md Sau sa contactati la numarul mobil 076617777 – director Dogoter Vladislav Начальник котельной (паровой) Обязанности: - Знание эксплуатации тепловых электростанций (производство); - Глубокие знания в области регулирования тепловых установок - Постоянная проверка показаний контрольно-измерительных приборов; - Постоянная проверка уровня воды в котлах; - Проверка и контроль качества воды; - Обеспечение вентиляции и чистоты внутри котельной; - Профилактика, техническое обслуживание и ремонт оборудования и теплоэнергетических сетей - Составление необходимой технической документации, ведение учета, сдача отчетности. Требования: Знание румынского и русского языков; Высшее техническое образование; Ответственное лицо; Опыт планирования и организации работы команды. Заработная плата - от 15000 леев Часы работы: с 8:00 до 17:00. Тран...

regiune Moldova Sîngerei

Vladislav Dogoter