Presedinte al SA ,,Bursa de Valori a Moldovei"

Fără experiență
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rus, Rom
limba

ANUNŢ Privind desfășurarea concursului de selectare a candidatului pentru funcția de președinte al SA Bursa de Valori a Moldovei Comisia de selectare a candidatului la funcția de președinte al SA Bursa de Valori a Moldovei (în continuare – BVM), formată prin hotărârea Consiliului BVM din 12 mai 2021, procesul-verbal nr.01/21 (în continuare - Comisie), organizează în cadrul concursului public selectarea candidatului pentru funcția de președinte al BVM. Președintele BVM se desemnează de către Consiliul BVM pe un termen de 3 (trei) ani și urmează a fi aprobat de către Comisia Națională a Pieței Financiare. La concurs se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate. Informația privind scopul și sarcinile de bază ale funcției de președinte al BVM, privind condițiile de participare la concurs și criteriile de eligibilitate, privind documentele, ce urmează a fi prezentate de către candidați, poate fi accesată pe pagina web oficială a BVM www.bvm.md Data limită de depunere a documentelor: 31.07.2021 ora 17:00 Modalitatea de depunere a documentelor: Dosarele complete de înscriere la concurs se vor depune la Președintele și Secretarul Comisiei prin trimitere la adresele electronice plamadeala.e@gmail.com și nicoliri@yahoo.com până la data și ora stabilite în prezentul anunț. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat. Candidații admiși la etapa de interviu vor fi anunțați prin telefon despre data, ora și locul desfășurării interviului cu Comisia și, ulterior, cu Consiliul BVM. La interviu candidatul va prezenta dosarul pe suport de hârtie. Informații suplimentare referitor la selectarea candidatului pentru funcția de președinte al BVM pot fi oferite candidaților de către persoane responsabile: Plămădeală Elena, telefonul de contact 069165447, e-mail plamadeala.e@gmail.com şi Nicolaenco Irina, e-mail nicoliri@yahoo.com.

regiune Moldova Chișinău mun. Centru