Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Casier superior, Grupul procesarea numerarului

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom
limba

Cerințe minime obligatorii - Studii medii; - Cunoașterea cadrului legal aferent operațiunilor cu numerar în Republica Moldova; - Experiența profesională de cel puțin de 2 ani în domeniul operațiunilor cu numerar; - Cunoașterea elementelor de siguranță ale monedei naționale, EUR, USD; - Depistarea bancnotelor false cu și fără echipamente/dispozitive specializate; - Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator; - Cunoașterea fluentă a limbii române; - Abilități și aptitudini: conduită profesională și morală desăvârșită, disciplină, echilibru emoțional, comunicare eficientă verbală și în scris, responsabilitate, abilitate de lucru în echipă, gândire ordonată, auto-organizare, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă. - Cerințe suplimentare ( vor constitui un avantaj ) - Studii specializate în domeniul financiar-bancar; - Experiența profesională în cadrul unei bănci; - Cunoștințe de operare cu aplicații bancare și cu MS Word, Excel. Principalele atribuții - Asigurarea recepționării, înregistrării și păstrării în siguranță a numerarului din gestiune; - Asigurarea numărării, verificării, trierii și ambalării numerarului în conformitate cu procedurile stabilite; - Constatarea și declararea diferențelor de numerar, semnarea documentelor confirmative, în conformitate cu procedurile stabilite; - Asigurarea confidențialității informațiilor și a datelor la operațiunile efectuate. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului Termen-limită 20 iunie 2021.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.