Traducător de limbă engleză (durată determinată), Serviciul comunicare și presă

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea

Cerințe minime 1. Studii superioare în domeniul limbilor moderne (specializarea: limba engleză) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 2. Experienţă de cel puţin doi ani în domeniile juridic, economic, financiar-bancar sau alte domenii relevante; 3. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris în limba română și limba engleză, capacitate de analiză și sinteză a informației, bună organizare, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, responsabilitate; 4. Cunoașterea computerului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor Microsoft Office; 5. Cunoașterea legislației bancare, precum și a celor aferente va fi considerată o prioritate. Principalele atribuții 1. Traducerea și redactarea documentelor permanente ale BNM; 2. Traducerea urgentă și redactarea documentelor prioritare; 3. Traducerea orală (interpretarea) la necesitate în cadrul întrevederilor cu reprezentanți ai organizațiilor sau instituțiilor internaționale; 4. Asigurarea la necesitate a traducerii și consultării pentru reprezentanții organizațiilor internaționale pe parcursul aflării acestora în vizită la BNM. Termen-limită 14 aprilie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Resurse Umane