Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Specialist superior Secție teritorială Cahul

4 750 MDL
Salariu, de la
Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Cahul
Regiunea
Rus, Rom
limba

A N U N Ț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției temporar vacantă în cadrul autorității administrative Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură mun.Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.15 1. Denumirea funcției: specialist superior Secția teritorială Cahul 2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Contribuire la realizarea misiunii Agenției, implementînd în teritoriu sistemul existent de subvenţionare în agricultură privind aplicarea pîrghiilor și mecanismelor de acordare a subvenţiilor, în concordanță cu cerințele legislației în vigoare. Sarcinile de bază: 1) Recepţionarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare submăsură în parte și verificarea autenticității documentelor prezentate de către producătorii agricoli prin contrapunerea acestora cu originalele, în ordinea recepţionării dosarelor. 2) Introducerea informaţiei din dosare în registrul electronic al Agenţiei şi pregătirea dosarelor în scopul prezentării acestora spre examinare către Direcției administrarea și aprobarea proiectelor. 3) Efectuarea verificărilor pe teren a proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în vederea asigurării, identificării şi controlului cheltuielilor realizate. 3. Tip de angajare: determinată. 4. Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008. 5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept, tehnic, agricol. Cunoștințe: - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet; - legislaţia în domeniu. Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în domeniu, preferință în serviciu public. Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc. Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 6. Documente ce urmează a fi prezentate: - copia buletinului de identitate; - formularul de participare la concurs; - cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse); - copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea; - copia carnetului de muncă; - copia permisului de conducere; - documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. 7. Bibliografia concursului: - Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarul public; - Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale; - Legea integrității nr. 82/2017; - Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural; - HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR; - HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR; - HG nr. 476 din 18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural; - HG nr.985 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare; - HG nr.836 din 18.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal; - HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA. 8. Termenul limită de depunere a dosarului: 22 APRILIE 2021, inclusiv. 9. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției mun.Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.15). 10. Date de contact: Secretar al Comisiei Violina Budeci Tel: (022) 292-612 E-mail: hr@aipa.gov.md Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md

regiune Moldova Cahul