Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Maistru Superior / exploatarea retelelor de apa si canalizare

3-5 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Medii de specialitate
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom
limba

Maistru Superior responsabil de exploatarea retelelor de apa si canalizare, utilajului sanitar, retelelor ingineresti Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului:  Obiectivele postului (dacă acestea există):           exploatarea reţelelor de apă şi canalizare, utilajului sanitar; reţelelor de încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului;          subordonarea regulilor şi instrucţiunilor la utilizarea reţelelor de apă, canalizare, încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului. Cerințe minime obligatorii: - Studii medii de specializare; - Experienţă de minim 3 ani ; - Cunoştinţe ale sau în sisteme ingeneresti; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române; - Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: deservirea si reparatia aparatelor de aer conditionat. - Experienţă specifică în exploatarea retelelor de apa si canalizare, utilajului sanitar, retelelor de incalzire si ventilatie si conditionare a aerului; Principalele atribuții funcţionale: 1. asigură  funcţionarea sigură şi continuă a sistemelor şi utilajelor fixate, să ia la timp măsuri pentru înlăturarea avariilor şi defecţiunilor. 2. cunoaște cu exactitate principiul de funcţionare, caracteristicile tehnice, particularităţile de construcţie, regimul de lucru al utilajului deservit, poziţia lui teritorială, cerinţele faţă de securitatea exploatării şi reparaţiei. 3. cunoaște starea tehnică a utilajului întărit, parametrii optimali ai temperaturii şi presiunii apei în punctele de control şi să poată să le regleze; 4. îndeplineaște strict cerinţele în domeniul securităţii și sănătății în muncă în timpul lucrului cu utilajul, să cunoască regulile de acordare a primului ajutor medical persoanelor care au suferit de electrocutare, în caz de arsuri sau trauma; 5. nu mai rar decît peste fiecare 4 ore efectuează rondul utilajului în scopul efectuării controlului stării tehnice, capacităţii de funcţionare a sistemelor, precum şi fixarea indicaţiilor parametrilor controlate în timpul fiecărui rond; 6 . în caz de încălcare a regimului de lucru al utilajului imediat se comunică şefului direcției şi ia măsuri pentru restabilirea regimului normal de lucru; 7.  în caz de situaţii de avarie sau de incendiu (în caz de incendiu de telefonat la 112): comunică şefului Direcției şi ia măsuri pentru lichidarea situaţiei de avarie sau incendiu; 8. execută la timp comenzile, precum şi să organizeze primirea materialelor şi instrumentelor pentru deservirea utilajului; 9. controlează calitatea îndeplinirii lucrărilor de reparaţie şi de deservire tehnică a utilajului de către organizaţiile specializate; 10. participă la procurarea pieselor de schimb, materialelor şi sculelor; 11. în caz de avarie sosește imediat la locul avariei şi  ia măsuri pentru lichidarea avariei; 12. asigură organizarea şi efectuarea la timp a lucrărilor planificate şi curente de profilaxie a echipamentului, utilajului şi reţelelor; 13. efectuează la timp evidenţa apei potabile folosite; 14. la necesitate participă la efectuarea altor lucrări necesare în gospodărie, care nu–s legate de profesie conform dispoziţiilor conducerii (încărcarea şi descărcarea bunurilor materiale, permutarea lor dintr–un loc în altul şi altele); Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 18.03.2021 În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie: - Norme tehnice cu privire la exploatarea, deservirea si reparatie retelelor ingineresti;

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.