Expert coordonator responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom, Eng
limba

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi; - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze; - Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă; Alte abilități și atitudini: - candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise; - abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil; - atitudine pozitivă, constructivă. Principalele atribuții: - Participarea la controale pe teren și din oficiu la prestatorii de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, precum și la băncile licențiate; - Efectuarea supravegherii off-site asupra activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronica; - Colectarea şi sistematizarea informaţiei de referinţă cu privire la supravegherea prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică; - Elaborarea şi prezentarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii; - Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne aferente supravegherii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică; - Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea în domeniul sistemelor de plăţi. Termen-limită: 8 aprilie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ): - Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; - Regulamentul nr. 217/2019 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari; - Regulamentului nr. 326/2019 privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor; - Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit; - Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată; - Regulamentul nr. 204/2010 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani; - Regulamentul nr.179/2019 cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul strategie, organizare și resurse umane,