Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Inginer principal responsabil de administrarea infrastructurii TIC

Până la 2 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rom, Eng
limba

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; - Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; - Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux; - Cunoștințe în domeniul serviciilor partajare date, stocare date, rezervare date, delegarea drepturilor de acces; - Cunoașterea standardelor și protocoalelor de bază LAN, WAN, SAN; - Cunoștințe în gestionarea serverelor și dispozitivelor de stocare date; - Cunoaşterea sistemelor de virtualizare, securitate, hardware, reţele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP); - Cunoașterea fluentă a limbii române; - Cunoașterea limbii engleze; - Capacități de analiză pentru a determina şi localiza problemele ce pot apărea la exploatarea sistemelor de operare de reţea şi a serviciilor acestora cu soluţionarea lor eficientă; - Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, flexibilitate, lucru în echipă, creativitate, disciplină, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, disponibilitate în cazuri de urgenţă în afară programului de muncă. Cerințe suplimentare: (vor constitui un avantaj) - Cunoştinţe în configurarea şi utilizarea echipamentelor de reţea Cisco; - Cunoştinţe avansate despre sistem de operare Linux, Linux Shell; - Posedarea avansată a limbajelor scriptice (PHP, Perl, Javascript, PowerShell); - Experiența relevantă în domeniul gestiunii serviciilor TIC conform ITIL v3. Principalele atribuții: - Proiectarea, instalarea, configurarea, administrarea şi monitorizarea funcţionării la parametrii stabiliţi a echipamentelor şi serviciilor TIC - Gestionarea și dezvoltarea resurselor de virtualizare Citrix XenServer, VMware vSphere; - Gestionarea dispozitivelor de rețea HPE; - Gestionarea dispozitivelor FC de tip Brocade; - Monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor de performanţă cu privire la serviciile TI; - Documentarea procedurilor operaţionale, testarea şi menţinerea în stare actuală a acestora; - Asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru înlăturarea incidentelor TI şi minimizarea impactului acestora; - Implementarea politicilor de securitate pentru sisteme, utilizatori şi date. Termen-limită: 20 martie 2022. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.