Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

2-3 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea

Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obiectivele postului: Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM, acordarea suportului necesar utilizatorilor SIRBNM. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel; - Experiență minim 3 ani în domeniul raportării / tehnologii informaționale (XML, xPath, xQuery); - Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML, xPath și xQuerry; - Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni); - Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă; - Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil. Principalele atribuții funcționale: - Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM; - Elaborarea taxonomiilor XBRL, formulelor de validarea (în baza specificații Formula 1.0), testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare; - Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM; - Gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor BNM la SIRBNM; - Asigurarea actualizării în cadrul SIRBNM a nomenclatoarelor și datelor de referință utilizate de aplicație; - Asigurarea testării și localizării interfeței versiunilor noi a aplicațiilor SIRBNM; - Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM; - Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM; Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 31 ianuaie 2021. Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective. Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie: - Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995); - Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala); - Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.