Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Expert principal responsabil de organizare și gestiune TIC

Până la 2 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rom, Eng
limba

Cerințe față de candidați: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar; - Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an; - Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze; - Abilități: organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor; - Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă Cerințe suplimentare: (vor constitui un avantaj) - Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii 8; - Experiență specifică în unul sau mai multe din domeniile cu referință la planificarea strategică pentru TIC, planificarea bugetului TIC, planificarea și organizarea proiectelor TIC, planificarea și organizarea achizițiilor TIC, gestionarea arhitecturii TIC, gestionarea metodologiei și proceselor TIC, a contractelor și relațiilor contractuale cu terțe părți, gestiunea portofoliului de servicii TIC etc.; - Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (ex. Cobit 5, ITIL, TOGAF etc.); Principalele atribuții: - Implicarea activă și eficientă în procesul de planificare strategică la etapele de identificare a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, formulare a direcţiilor de dezvoltare TI, coordonare şi comunicare a strategiei TI în cadrul DTI, precum şi cu subdiviziunile BNM, monitorizare şi raportare a implementării strategiei TI; - Implicarea activă și eficientă în cadrul procesului de planificare, coordonare, monitorizare și raportare a executării bugetului TI; - Implicarea activă și eficientă în cadrul procedurilor de achiziţii TI: identificare necesităţi, formulare cerinţe, întocmire documentaţie, participare la necesitate în cadrul grupurilor de achiziţii, gestionare contracte de achiziţii, gestionare acorduri privind nivelul serviciilor, monitorizare privind executarea contractelor, gestionare plăţi aferente contractelor în execuţie, asigurare conformitate etc.; - Implicarea activă și eficientă în cadrul procesului de planificare, coordonare şi monitorizare a planului de achiziții TI al BNM; Implicarea activă și eficientă la proiectarea serviciilor TIC, inclusiv ceea ce vizează: - Managementul proiectelor TIC; - Proiectarea serviciilor TIC, definirea cerințelor; - Planificarea modelelor de operare pentru serviciile TIC; - Achiziția și selectarea soluțiilor TIC; - Analiza la riscuri; - Planificarea continuității serviciilor TIC. - Implicarea activă și eficientă la gestiunea contractelor TIC, a relațiilor contractuale, monitorizarea și raportarea respectării parametrilor de performanță aferenți etc.; - Implicarea activă și eficientă la administrarea portofoliului de servicii TIC și menținerea în stare actuală a catalogului de servicii TIC; Termen-limită: 9 august 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.