Economist principal pe perioadă determinată responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Moldova
Țară
Rus, Rom, Eng
limba

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: -Secţia cercetări, analize, publicaţii a Direcţiei statistica conturilor internaționale se ocupă cu elaborarea materialelor analitice la subiecte ce țin de sectorul extern al economiei naționale, raportarea datelor statistice către organizații naționale și internaționale, actualizarea bazei de date online a BNM în partea ce ține de statistica conturilor internaționale etc. Cerințe minime obligatorii 1) Studii și calificări - Studii superioare de masterat sau echivalent în domeniul economic (preferabil statistică, informatică economică sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Abilități bune de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și în lume; - Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate; - Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale; - Cunoașterea limbii de stat și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (cel puțin B2); -Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, în special Excel. 2) Competențe comportamentale - Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită; - Atenție la detalii, acuratețe, răbdare; - Curiozitate, spirit de inițiativă; - Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj - Experiența de lucru de cel puțin 1 an într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank; - Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare cu utilizarea aplicațiilor de tip EViews; - Cunoașterea limbajelor moderne folosite în statistică așa ca R, Python, SQL; - Cunoașterea instrumentelor de vizualizare a datelor și a librăriilor respective, așa ca R ggplot, R Shiny, D3 și Tableau. - Fluență în limba engleză și rusă (nivelul C1-C2, în special exprimarea scrisă). Principalele atribuții - Elaborează diverse materiale analitice și metodologice, comunicate de presă și note informative în limba de stat, engleză și rusă; - Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială Conturile internaţionale ale Republicii Moldova și Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova; - Participă la elaborarea altor publicații ale BNM: Raportul anual, compartimentele: Conturile internaționale ale Republicii Moldova şi Evoluția și structura datoriei externe; Raportul de stabilitate financiară, compartimentul Evoluțile sectorului extern; - Colectează, evaluează și analizează informații socio-economice cantitative și calitative dintr-o varietate de surse: baze de date ale organizațiilor internaționale, baza de date a operaţiunilor bancare internaționale, baza de date a declaraţiilor vamale etc.; - Raportează statistica sectorului extern organizațiilor internaționale și naționale, gestionează diseminarea datelor prin intermediul bazei de date interactive online a BNM; - Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale, scrie caiete de sarcini. Termen-limită 4 septembrie 2020. Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografia recomandată - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017; - Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009; - Codul de bune practici al statisticilor europene; - Manualul Balanța de plăți și poziția investițională internațională, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional; - Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.. Pentru participarea la concurs, completați aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul strategie, organizare și resurse umane,