Înregistrarea operator/ri de date cu caracter personal / date personale.

1 MDL
Salariu, de la
2-3 ani
Stagiul de muncă
Grafic liber
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea

1.Desemnarea persoanei/persoanelor/subdiviziunile responsabilă/-le de protecția datelor cu caracter personal pentru întreprinderea măsurilor corespunzătoare de conformare la rigorile cadrului normativ-aferent protecției datelor cu caracter personal; 2.Identificarea sistemelelor de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de către operatorul de date cu caracter personal; 3.Identificarea persoanei/-ele împuternicită/-te de către operatorul de date cu caracter personal și/după caz revizuirea clauzelor contractuale sau prevederilor actului juridic prin care persoanele împuternicite de către operator primesc instrucțiuni de rigoare ce ține de prelucrarea datelor cu caracter personal în numele și pe seama operatorului, precum și asigurare a măsurilor de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, stabilite de art. 29 și art. 30 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal; 4.    Elaborarea si aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor de evidență gestionate de către operatorul de date cu caracter personal, ținînd cont de prevederile stabilite de Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010); 5.Elaborarea si aprobarea documentației referitoare la politica de securitate a datelor cu caracter, adică Regulamentele care stabilesc modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemele de evidență ce urmează a fi notificate CNPDCP, potrivit pct. 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010; 6.Stabilirea temeiului legal de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazul în care nu este cerut consimțămîntul subiectului acestor date, ținînd cont de derogările prevăzute de art. 5 alin. (5) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal. 7.Etc.

regiune Moldova Chișinău mun.

Caercom