Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Va ofer servicii de contabilitate

1 000 MDL
Salariu, de la
Peste 5 ani
Stagiul de muncă
Grafic liber
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Moldova
Țară
Rus, Rom, Eng
limba

Prin apelarea la serviciile mele de contabilitate vă ofer suport pentru: Înregistrarea contabilă cronologică și sistematică a documentelor primare Introducerea si prelucrarea datelor ( solduri initiale, rulaje, solduri parteneri, clienti, situatii datorii ) intr-un soft performant de contabilitate Păstrarea evidenței mijloacelor fixe Calculul amortizării Păstrarea în evidența contabilă a conturilor de trezorerie (bănci, case, avansuri de trezorerie) Întocmirea lunară a balanței de verificare, a registrului jurnal și a altor situații contabile prevazute de legislația în vigoare, cu sprijinul unui expert contabil; Calculul, întocmirea și depunerea decontului de taxă pe valoarea adaugată aferent perioadei fiscale (lunar/trimestrial) Calculul, întocmirea și depunerea de către un specialist contabil a declarațiilor privind impozitul pe profit/ impozitul pe venit Calculul, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele cu reținere la sursă, cu ajutorul unui expert contabil Întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative etc.), în conformitate cu legislația în vigoare, și depunerea acestora la organele competente Pregătirea documentelor pentru inventarierea și evaluarea patrimoniului la 31 decembrie, conform legislatiei în vigoare, cu sprijinul unui expert contabil; Consultanță privind legislația financiar-contabilă legată de obiectul de activitate; Asistarea și reprezentarea, de către un specialist contabil, în fața organelor de control fiscal Mai puțină bătaie de cap Vă puteți concentra pe business, nu pe birocrație sau fiscalitate.

regiune Moldova Chișinău mun.