Administrator de Autoservice (Urgent)! Администратор автосервиса (Срочно)!

60 000 MDL
Salariu, de la
Fără experiență
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Fără studii
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rus, Rom
limba

Autoservice "Perfect Trade" S.R.L. specializat în Reparația Auto și comerț cu Piese de Schimb, este în căutarea unui șef în calitate de - Administrator de Autoservice. Despre companie: - 36 angajați în echipă (10 lăcătuși auto, 5 motoriști, 3 electrici, 3 meșteri în primire auto, 3 manageri relații cu clienții, 1 depozitar, 4 livratori de piese, 3 angajați universali, 4 mecanici pe camioane mari); - 15 elevatoare auto; - 4 locuri separate pentru reparația camioanelor mari; - 10 ani de activitate pe piață; - 70 % din reparația totală auto sunt mașinile proprii și 30 % sunt clienți (flotant); - Serviciile oferite sunt: reparație motor, reparație cutii mecanice, reparație suspensie, reparația electrică și electronică etc. Ce persoană căutăm cu ce capacități: - Cunoașterea construcției automobilului, reprezintă un avantaj dar nu o obligațiune; - Capacitatea de a administra, cu sau fără experiență (persoanele cu motivație de a deveni cineva, am putea învăța); - Cunoștințe de a administra o echipă de oameni profesioniști puternici și cu caractere diferite; - De a găsi căi de motivare a angajaților și de a se mîndri cu ei, de a forma o echipă puternică; - Persoană cu energie pozitivă care să molipsească și să motiveze, să fie apreciat și stimat ca conducător de frunte; - Capacitatea de a lua independent decizii și de a implementa ideile personale pentru dezvoltare; - Capacitatea de a se conecta rapid și a lua decizii diferite simultan, cu o atitudine pozitivă; Resposanbilitățile principale pe care le vei avea: - Rezolvarea amiabilă și constructivă a conflictelor cu clienții sau angajații; - De a genera idei noi și procese de perfecționare permanentă pentru îmbunătățirea procesului de lucru; - Abordare individuală cu fiecare angajat în parte și păstrarea disciplinei în colectiv; - Luarea de decizii corecte în strînsă legătură cu specialiști sau mecanici cu experiență; - Optimizarea cheltuielilor de reparație auto și întreținerea autoservisului; - Reducerea timpului de reparația auto în autoservis la minimum; - Rezolvarea problemelor gospodărești, legate de funcționarea eficientă a autoservisului; - Recrutarea personalului, adaptarea, învățarea și motivarea; - Organizarea, optimizarea și dezvoltarea activității. Calități necesare: - Capacitatea de lucru în echipă; - Flexibilitate și deschidere la sugestii; - Inițiativă, perseverență și simțul detaliului; - Aptitudine pozitivă, entuziasm, orientare spre rezultat. De ce să ne alegi pe noi: - Automobil de serviciu; - Echipă tînără și prietenoasă; - Achitarea salariului lunară și bonusuri săptămînale pentru rezultate; - Întărirea relațiilor la nivel de administrator; - Lucru întro echipă cu cei mai buni din domeniu; - Organizarea de traininguri de îmbunătățire și perfecționare a capacităților de a administra; - Posibilitatea de a deveni investitor și partener în vînzări auto directe sau indirecte. Beneficiile companiei: - Program de muncă Luni – Vineri 09:00 – 18:00, Sîmbătă 09:00 – 14:00; - Salariu de la 20 000 lei – 60 000 lei; - În caz de investiții în vînzări auto în parteneriat - venituri suplimentare; - Pentru succes deosebit și perfecționare a autoservisului cu idei personale, sau a planurilor puse de fondator, salariul se discută individual în bază de rezultatul obținut. Detalii despre convorbire doar la telefon: 060 911 955. Автосервис "Perfect Trade" ООО специализирующийся на ремонте автомобилей и торговле запчастями, находится в поиске специалиста на должность Администратора автосервиса. О компании: - команда, состоящая из 36 человек (10 автослесарей, 5 мотористов, 3 электрика, 3 техники по приемке автомобилей, 3 менеджера по работе с клиентами, 1 кладовщик, 4 поставщика запчастей, 3 универсальных работника, 4 механика большегрузов); - 15 автоподъемников; - 4 отдельных места для ремонта большегрузных автомобилей; - 10-летний опыт работы на рынке; - 70% от общего авторемонта - это собственные автомобили и 30% - это клиенты (соотношение может меняться); - Предлагаемые услуги: ремонт двигателя, ремонт механической коробки передач, ремонт подвески, ремонт электрики и электроники и т.д. Какой специалист нам нужен: - Знание устройства автомобиля является преимуществом, но не является обязательным; - умение управлять, опыт не является обязательным (людей, имеющих соответствующую мотивацию, мы обучим); - умение управлять командой профессионалов но еще и людьми с разными характерами - Находить возможности мотивировать сотрудников и гордиться ими, сформировать сильную команду; - Человек с положительной энергией, которая воодушевляет и мотивирует на то, чтобы его ценили и уважали в качестве лидера; - Способность принимать самостоятельные решения и воплощать личные идеи с целью развития компании; - Способность быстро входить в курс проблем и принимать различные решения, не теряя бодрости духа; Основные обязанности: - Мирное и конструктивное разрешение конфликтов с клиентами или сотрудниками; - Генерирование новых идей и процессов с целью совершенствования рабочего процесса; - Индивидуальный подход к каждому отдельному сотруднику и соблюдение трудовой дисциплины; - Принятие правильных решений в тесном контакте со специалистами или опытными механиками; - Оптимизация затрат на ремонт автомобилей и обслуживание автосервиса; - Сокращение времени ремонта автомобиля в автосервисе до минимума; - Решение бытовых вопросов, связанных с эффективной работой автосервиса; - подбор, адаптация, обучение и мотивация персонала; - Организация, оптимизация и развитие деятельности. Требуемые качества: - Умение работать в команде; - Гибкость и открытость к предложениям; - Инициативность, настойчивость и внимание к деталям; - Позитивный настрой, энтузиазм, ориентация на результат. Почему именно мы: - Служебный автомобиль; - Молодой и дружный коллектив; - Выплата ежемесячного оклада и еженедельных премий по результатам работы; - Укрепление отношений на уровне администратора; - Работа в команде с лучшими специалистами в своем деле; - Организация тренингов для улучшения и совершенствования навыков управления; - Возможность стать инвестором и партнером в области прямых или косвенных продаж автомобилей. Преимущества компании: - График работы Понедельник-Пятница 09:00-18:00, суббота 09:00-14:00; - Заработная плата от 20 000 лей - 60 000 лей; - В случае вложений в продажу автомобилей в партнерстве - дополнительный доход; - За особые успехи и совершенствования деятельности автосервиса, благодаря новым идеям, планам, поставленным учредителем, заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от полученных результатов. Подробности исключительно по телефону: 060 911 955.

regiune Moldova Chișinău mun. Poșta Veche

Evacuator și Transport de Mărfuri Moldova

Evacuator și Transport de Mărfuri Moldova

- Эвакуатор / буксировка автомобиля - Грузовой транспорт / грузовое такси - Запуск двигателя / запуск аккумулятора - Замена шин / пракол шин # Автомобили # Внедорожник # Микроавтобус # Мотоциклы # Грузовики # Сельскохозяйственная техника # Специальная техника От 99 лей! Гарантируем самую низкую цену