Coordonator de proiect

Pînă la 2 ani
stagiul de muncă
Full time
orarul de lucru
Superioare
învățământul
Bălți mun.
regiunea
rus, rom, eng
limba

Cerinte faţă de candidaţi: Capacități excelente de comunicare scrisă și orală în limba engleză; Experiență profesională în elaborarea rapoartelor de monitorizare/evaluare și a altor documente justificative; Excelente abilități de planificare și de soluționare a problemelor și capacitatea de stabilire a priorității activităților și de obținere de rezultate sub presiune; Atenție la detalii, capacitatea de a păstra confidențialitatea, integritate și discreție; Capacitatea de a lucra în mod eficace într-o echipă multidisciplinară într-un mediu multilingv; Cunoaşterea în detaliu a pachetului Microsoft Office; Fluenţă verbală; Permis de conducere cat. B și experiență de condus automobilul min. 1 an; Disponibilitate pentru program prelungit și deplasări. Experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj. Responsabilități principale: Coordonarea adecvată a tuturor activităţilor implementate în cadrul proiectului, în conformitate cu Planul de activităţi al proiectului; Colectarea datelor şi monitorizarea rezultatelor şi indicatorilor de performanţă a proiectului; Executarea tuturor activităţilor proiectului şi elaborarea, în termen, a rapoartelor narative şi financiare calitative, respectand cerinţele interne ale AO CASMED și ale donatorului; Menținerea relaţiilor de colaborare cu partenerii de proiect ; Monitorizarea activității partenerilor locali; Prezentarea spre aprobare a oricăror documente și proceduri către directorul executiv și managerul financiar ce ţine de implementarea proiectului ; Elaborarea rapoartelor narative/analitice în urma fiecărei activităţi la care participă și/sau implementează; Participare la coaliţii, forumuri, seminare și alte activităţi; Îndeplinirea altor sarcini solicitate de către directorul executiv; Efectuarea deplasărilor în teren necesare implementării proiectului în cadrul căruia este implicat. Beneficii: Mediu de lucru atractiv şi echipă tînără şi dinamică; Posibilitatea de implicare activă în proiectele asociaţiei; Posibilitatea de formare şi instruire permanentă. Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de email: ngo_casmed@yahoo.com indicînd poziția la care aplică pînă pe data de 15 octombrie 2016. Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

regiune Moldova, Republica Bălți mun.

AO ,, CASMED,,

Asociația Obștească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” sprijină persoanele aparţinând categoriilor defavorizate, derulînd proiecte sociale, educative şi de sănătate

Postolachi Natalia