Controlor de stat Oficiul Teritorial Găgăuzia (cu sediul în or.Comrat)

Fără experiență
stagiul de muncă
Full time
orarul de lucru
Superioare
învățământul
Chișinău mun.
regiunea
rus, rom
limba

Controlor de stat Oficiul Teritorial Găgăuzia (cu sediul în or.Comrat) Cerințe specifice: Studii – superioare complete în domeniul economic şi/sau juridic. Experienţă profesională – 0-1 ani de experienţă profesională în domeniul economic, juridic, concurenței. Cunoştinţe – în domeniul administraţiei publice, a legislaţiei în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, cunoştinţe de operare la calculator. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit). Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. Abilităţi – de aplicare a prevederilor legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, analiză și sinteză a datelor, soluționarea problemelor operaționale în domeniul de competență, capacitate de elaborare și examinare a documentelor puse în sarcina oficiului, aplanarea situațiilor de conflict, comunicare eficientă, aplicarea normelor de drept la probleme specifice pentru elaborarea soluțiilor optime, lucru în echipă. Aptitudini/Comportamente – mobilitate, posibilitate de deplasare în regiune, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Avantaje: permis de conducere categoria B și autoturism propriu. Sarcinile de bază: 1. Promovarea culturii concurențiale; 2. Acumularea și analiza informațiilor cu privire la situația mediului concurențial, din regiunea Găgăuzia (Raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti); 3. Oferirea asistenței tehnice în domeniul aplicării legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității autorităților publice locale și altor entități din regiunea Găgăuzia; 4. participarea la efectuarea inspecțiilor de către subdiviziunile de investigare și alte acțiuni procedurale prevăzute de Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012; 5. participarea la control privind respectarea rigorilor legislative în domeniul publicității și ajutorului de stat.

regiune Moldova, Republica Chișinău mun.

Consiliul Concurentei

Autoritate publică autonomă,responsabilă de protecția concurenței, inclusiv al prevenirii şi al contracarării practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale, al realizării concentrărilor economice pe piaţă, și monit. și autorizarea ajutorului de stat.