Acchizitii si logistica

5 000 MDL
salariu, de la
Fără experiență
stagiul de muncă
Full time
orarul de lucru
Medii incomplete
învățământul
Chișinău mun.
regiunea
rus, rom
limba

Angajam persoana responsabila, energica, comunicabila, organizatorica, resistenta la situatii de stres, cu Scopul titularul postului are rolul de a asigura în permanenţă companiei necesarul de mărfuri/materii prime/marfă/... livrarea marfei si materie prime ACTIVITĂŢI PRINCIPALE: planifică şi coordonează activitatea de aprovizionare cu materiale (folosite în producţie); asigură aprovizionarea la timp cu materii prime necesare producţiei, urmărind ca programul de livrări al furnizorilor să fie conform graficelor ; analizează ofertele emise de furnizori şi propune cea mai bună ofertă; urmăreşte respectarea prevederilor contractuale privind calitatea, cantitatea,termenele şi valoarea produselor livrate; participă la negocierile cu furnizorii şi la încheierea contractelor cu aceştia. Sarcini şi îndatoriri specifice: Stabilirea unor relaţii optime cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util şi în bunecondiţii a problemelor uzuale. Prospectarea pieţei de profil şi a condiţiilor de achiziţii/livrare în vederea optimizăriicontinue a stocurilor, având ca scop final obţinerea unei rotaţii bune a acestora. masina de serviciu telefon limba italiana este un avantaj

regiune Moldova Chișinău mun.