Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Contabil la domiciliu

1 MDL
salariu, de la
3-5 ani
stagiul de muncă
Grafic liber
orarul de lucru
Superioare
învățământul
Chișinău mun.
regiunea
rus, rom, eng
limba

Lucru în programa 1C (8.2,8.3); Organizearea şi asigurarea continuă a evidenţei contabile a întreprinderii; Supravegherea şi gestionarea mijloacelor financiare; Asigurarea controlului utilizării corecte a mijloacelor financiare; Urmărirea tuturor evenimentelor economice in registrele contabile si introducerea datelor in programa de contabilitate conform legislatiei in vigoare si SNC; Intocmirea şi prezentarea dărilor de seama şi a rapoartelor anuale; evidența și înregistrarea angajaților în 1C și perfectarea documentației necesare privind administarea personalului (angajare/eliberare); Evidența și calcularea concediilor de odihnă anuale și medicale; Pregătirea și prezentarea rapoartelor la CNAM/CNAS; Completarea,înregistrarea și eliberarea carnetelor de muncă; Pregatirea documentelor si efectuarea inventarierei; Evidenta si realizarea documentelor de casa; Întocmirea tabelelor de pontaj si eliberarea salariilor; Evidența registrelor curente Prezentarea rapoartelor și dărilor de seama solicitate;

regiune Moldova Chișinău mun.