AO ,, CASMED,,

www.casmed.md

Asociația Obștească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” sprijină persoanele aparţinând categoriilor defavorizate, derulînd proiecte sociale, educative şi de sănătate

Вакансии

Coordonator de proiect з/п не указана

Cerinte faţă de candidaţi: Capacități excelente de comunicare scrisă și orală în limba engleză; Experiență profesională în elaborarea rapoartelor de monitorizare/evaluare și a altor documente justificative; Excelente abilități de planificare

Responsabilitățile postului: Dezvoltă strategia de comunicare internă și externă în colaborare cu echipa de management și echipa extinsă a organizației; Dezvoltă și standardizează instrumentele necesare comunicării interne și externe; Dezvoltă