Consiliul Concurentei

competition.md

Autoritate publică autonomă,responsabilă de protecția concurenței, inclusiv al prevenirii şi al contracarării practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale, al realizării concentrărilor economice pe piaţă, și monit. și autorizarea ajutorului de stat.

Вакансии

Șofer з/п не указана

Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea postului de șofer. Cerințe specifice funcției: -permis de conducere categoria B; -este cetățean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul RM; -are capacitatea deplină de exercițiu;